Beatmania IIDX 8th style CS Credits

From RemyWiki
Jump to: navigation, search

beatmania IIDX 8th style CS Credits

Arcade beatmania IIDX 8th style staff

beatmania IIDX 8th style Credits

Consumer beatmania IIDX 8th style staff

 • Executive Producer: Kuniaki Kinoshita
 • Senior Producer: Kazuhiro Namba
 • Producer: Keiichi Hatakeyama
 • Director: Toshio Yoshioka
 • Programmers: Shogo Yoshida, Hiroshi Asato
 • Graphic Designers: Ai Shirane (白根.A.I (じんこぅ・ちのぅ)), Urara Yakushijin (urara)
 • Music Clip Coordinator: Kazuya Takahashi (Buddiez inc.)
 • Music Clip Artists: J "ZION" TERADA (artico inc.), Ta‑k, Yuji Umoto (usagi:oh), Hajime Yashiro (Konami JPN), Kazuhiro Hirahata (Karahira)
 • Sound Producer: Hiroyuki Togo
 • Sound Director: Toshiyuki Kakuta
 • Sound Programmer: Atsushi Kondo
 • Sound Data Analyzers: Shinji Ushiroda, Toshiyuki Kakuta, Tatsuya Iyama, Tomoyuki Uchida
 • Composers & Arrangers: Hiroyuki Togo, Toshiyuki Kakuta, Yuichi Tsuchiya, Yasumasa Kitagawa (kita-g), Tomoaki Hirono, Tatsuo Nishizono
 • Lyric Writers: Aki Asahina, Akira Uchibori, Megumi Oka, Hiroyuki Togo
 • Guest Artists: Sana, Paulo Cesar Gomes, GUHROOVY fw NO+CHIN, Aki Asahina, め組upper-slope, Ryo Kosaka, Miko Araki
 • Product Design: Hideaki Shinkawa
 • Special Thanks to: Shuji Takahashi, Nazo² Suzuki (Konami Media Entertainment Inc.), Kazunari Okido (Konami Media Entertainment Inc.), Yoshihisa Nagata (PRIME DIRECTION INC.), Masanori Tozuka ('Tozzie' / PRIME DIRECTION INC.), Akio Kobayashi (SPRING EARTH MUSIC INC.), Yukari Miyashita (SPRING EARTH MUSIC INC.), Yoshinori Sato ('BINGO' / Michaelsoft Inc.), Mitsuyasu Kaneko (GIALLO PORTA), Kazuki Tominaga, Masako Ono (HAS COMPANY CO. LTD.), Masahiro Kiyomoto, Eiichi Yokoyama, KONAMI Amusement Division. beatmaniaIIDX staff, All beatmania IIDX players