DDRMAX -DanceDanceRevolution 6thMIX- CS Credits

From RemyWiki
Jump to: navigation, search

DDRMAX -DanceDanceRevolution 6thMIX- CS Credits

PlayStation 2 STAFF

 • Director: Yasumi Takase
 • Programmer: Nishibori Taquashi, Kazuhiko Nobe, Kei Nagaoka (K.Nagaoka), Naohiro Yamamoto
 • Designer: Yoshiko Wada, Yumi Yoshida
 • Music Composer: Sota Fujimori, Atsushi Sato
 • Sound Designer: Masafumi Sekiguchi
 • Sound Programmer: Kiyohiko Yamane, Atsumu Miyazawa, SDK
 • Sound Director: U1-ASAMi
 • Sound Product Management: Tak Fujii, Nobuhiko Matsufuji
 • Engineer: Mitsuyasu Kaneko
 • Production Management: Kaz Yoshida (Kitchen)
 • Product Designer: Yui Ozawa
 • Promotion: Yoshiko Yagi, Yoko Sekiguchi, Osamu Shigeta, Taro Miyake
 • Development Support: Shuji Takahashi
 • Producer: Hirotaka Ishikawa
 • Executive Producer: Michihiro Ishizuka

ARCADE ORIGINAL STAFF

DDRMAX -DanceDanceRevolution 6thMIX- Credits

BEMANI MANAGEMENT

 • KONAMI MUSIC ENTERTAINMENT: Akihiko Nagata, Takaharu Ikeda, Kazunari Okido, Masaki Takeuchi, Sumiko Shindo

SPECIAL THANKS

 • intercord japan / TOSHIBA EMI
 • Shuichi Kibe, Issey Nisawa, Atsushi Sekimoto, Ayano Murofushi, Rumi Nakayama, Maria Hazama, Shigeki Yutani, Shuichiro Murata (MEGA GRAPHICS INC.), Yasuhiro Shitan (XAX/UNITED SPORTS CLUB)