DDR FESTIVAL & DanceDanceRevolution STRIKE OST Booklet Credits

From RemyWiki
Jump to navigation Jump to search

DDR FESTIVAL & DanceDanceRevolution STRIKE ORIGINAL SOUNDTRACK Booklet Credits

These credits are taken from the DDR FESTIVAL & DanceDanceRevolution STRIKE ORIGINAL SOUNDTRACK booklet.

DanceDanceRevolution Team of Consumer Version

Hirotaka Ishikawa
Yasumi Takase
U1-ASAMi
Nishibori Taquashi
Kidai Suzuki
Manabu Hazama
Norio Suzuki
Naohiro Yamamoto
Kota Wakasa
Tomohiro Maeyama
Yukihiro Yamazaki
Akinori Tamura
Hidehiro Hirata
Yoshiko Wada
Yumi Yoshida
Keiko Yamazaki
Yukiko Satake
Kazuyuki Kaiho
Yuki Fujisawa
Takayuki Ando
Yukiko Nozaki
Tatsuma Minami
Motomi Minowa

SPECIAL THANKS

Fumiaki Tanaka
Yoshihiko Ota
Takashi Inubushi
Yoshihiko Narita
Takahiro Ohashi
Yoko Takeuchi
Kanako Yonezawa
Tomochika Moroe
Asami Kakihara
Junko Karashima
Tadao Kageyama
Motoyuki Yoshioka
Michihiro Ishizuka
Nobuhiko Matsufuji
Imohore Imai
Tomoo Sekine
Atsumu Miyazawa
Yui Ozawa
Mai Kitazawa
Shizmon
Hideaki Shikama
Shuji Takahashi
Shuichi Kobori
Hiroyuki Togo
Hiroyuki Chiwata
Jun Funahashi
BeForU
ALL BEMANI series staff

KONAMI CD STAFF

 • EXECUTIVE PRODUCER: Kuniaki Kinoshita, Yuichi Hashimoto
 • A&R DIRECTOR: Hiroshi Takeyasu
 • DESIGN SUPERVISER: Hiroshi Banno
 • LICENSING MANAGER: Kazunari Okido, Miwa Ueshita

TOSHIBA-EMI STAFF

 • EXECUTIVE PRODUCER: Hitoshi Namekata
 • PRODUCER: Atsushi "Seki" Sekimoto
 • A&R DIRECTOR: Yoshiaki "Andy" Ando
 • CD-2 NONSTOP REMIX: Akira "BOSS" Yokota (Y&Co.,Ltd.)
 • SLEEVE DESIGN: Shinya Sugiura
 • ART DIRECTION:
  • Hiromi Ueda (Toshiba-EMI DESIGNOFFICE)
  • Kazunori Uemura (Toshiba-EMI DESIGNOFFICE)
 • MASTERING: Takashi Matsumura (Studio TERRA)
 • LICENSING MANAGER: Kae Banshow
 • BUSINESS AFFAIR: Ken Arai
 • PROMOTION MANAGER:
  • Bun Mizukoshi
  • Yuka Noguchi
 • SALES PROMOTION MANAGER:
  • Shigetaka Haratake
  • Shun Takamatsu

SPECIAL THANKS

ALL THE PEOPLE WHO MADE THIS ALBUM POSSIBLE!!