DanceDanceRevolution EXTREME credits

From RemyWiki
Jump to navigation Jump to search

DanceDanceRevolution EXTREME credits

Director: Takashi "犬坊主" Inubushi
Designer: Yoko "億トマン" Takeuchi, Kanako "RICE.C" Yonezawa, Tomochika "moroEX" Moroe
System Designer: Asami "KAKKI" Kakihara (uncredited)
Programmer: Yoshihiko "いまだ健在" Narita, Takahiro "tak" Ohashii
Sound Manager: Hiroshi Takeyasu, Hideaki Shikama
Sound Producer: Naoki Maeda
Sound Engineer: Akira "Gシマ" Goshima
Product Design Producer: Hiroyuki Muraki, Noriyuki Yokoki
Product Designer: Junko Fukuda, Michiyo Oshio
Technical Writer: Hideaki Minoda, Mika Sudo
Hardware Manager: Masahiro Okada
Hardware Designer: Tsuyoshi Nakano
Mechanical Manager: Shigehito Mukasa
Mechanical Designer: Ryo Hine, Koki Atobe
Special Thanks: Takao Tada, Kenji Togami, Takayuki Ishikawa, Tomoyuki Uchida, Akira Yamaoka, King Opal, BeForU
Producer: Yoshihiko Ota
Executive Producer: Fumiaki Tanaka
BEMANI Management / KONAMI MUSIC ENTERTAINMENT: Akihiko Nagata, Kazuki Aoki, Yukio Nagasaki, Kazunari Okido, Takeshi Yamagami

i-DANCE TOSHIBA-EMI LIMITED
TOSHIBA-EMI: Shunichiro Mori, Kikuyo Furusho, Atsushi Sekimoto, Ken Arai, Kae Banshow
Shuichiro Murata, XAX/United Sports Club