GUITAR FREAKS 2nd MIX OST Booklet Credits

From RemyWiki
Jump to navigation Jump to search

GUITAR FREAKS 2nd MIX ORIGINAL SOUNDTRACK Booklet Credits

These credits are taken from the booklet of the GUITAR FREAKS 2nd MIX ORIGINAL SOUNDTRACK album.

STAFF

 • Executive Producer: Akihiko Nagata
 • Producer: Shigeru Fukutake
 • Director: Sumiko Shindo
 • A&R: Yoshiyuki Yamaguchi (KING RECORDS)
 • Art Direction & Design: CITROEN Matsuda
 • Visual Co-ordinate: Shigeru Sasaka (KING RECORDS)
 • Promotion:
  • Takayuki Ogura
  • Yasuyuki Tanaka
  • Kiyohito Waki
  • Masato Asanuma (KING RECORDS)
  • Tetsuro Kaneko (KING RECORDS)
 • Sale Promotion: Yutaka Watanabe (KING RECORDS)
 • Production Management:
  • Shuji Takahashi
  • Mamiko Takeuchi
  • Kazuki Aoki
  • Takayo Koda
  • Hatsune Oyachi
  • Kazunari Okido
 • Special Thanks to:
  • Fumiaki Tanaka, Yoshihiko Ota, Hideaki Shikama, D&M Toyama Team, Masaomi Kawai,
  • Yuei Uematsu, Akira Goshima, Yumi chan, Yoshifumi Sochi, Atsushi Hasebe, Yukitaka Nakajima,
  • Hiroyuki Sugimoto, Motoyuki Yoshioka, Kazuki Muraoka, Hiroyuki Togo, Kensuke Yoshitomi,
  • Tomoaki Koguchi, KCEJ WEST GUITAR FREAKS TEAM, NTT Publishing Co.,LTD.
  • Qtec, GUITAR FREAKS All Staff and GUITAR FREAKS Music lovers!