GuitarFreaks V6 & DrumMania V6 BLAZING!!!! Credits

From RemyWiki
Jump to navigation Jump to search

Executive Producer
Yoshihiko Ota

Producer
Mitsuhiro Nozaki

Director
Hideyasu Nakano

Sub Directors
deka-cho
mito

Programmers
SHIMI
173
SHAMO

Designers
Hyogo Takahashi
delicious chai
gai
ikepii
nyt..

Sound Producer
Naoki Maeda

Sound Director
asaki

Composers
Mutsuhiko Izumi
96 chang
SHOT-CYO-U
Yoshihiko Koezuka
TOMOSUKE
jun
Des-ROW
TAG
Kozo Nakamura
Nekomata Master
Hideyuki Ono
Jimmy Weckl
Noboru Hoshikawa☆

Sound Engineer
toyomiho

Sound Coordinator
Hideaki Shikama


Technical Managers
Koji Makino
tqY
Yuei Uematsu

Mechanical Engineers
Takayuki Sako
Nobufumi Uto

Hardware Engineers
Takuya Aono
Hiroyuki Takada
Kazunori Yokoyama

Product Designer
Hanae Nagaho
Kaoru Koike

Manual Writer
Mitsuru Nagasawa

Special Thanks to
T_da
B.T
NAGI
nasu
Daichi Watanabe
Holly

BEMANI PRoduction Staff Game Contents Production staff
Online Contents Production staff
Project Solution Center staff
Marketing staff
KONAMI Manufacturing & Service staff

and

All GuitarFreaks V6 & DrumMania V6 Players

Presented by
Konami Digital Entertainment