Beatmania IIDX 5th style -new songs collection- Credits

From RemyWiki
Jump to: navigation, search

beatmania IIDX 5th style -new songs collection- Credits

Arcade beatmania IIDX 5th style staff

beatmania IIDX 5th style Credits

Consumer beatmania IIDX 5th style -new songs collection- staff

 • Producers: Hideo Kojima, Hiroyuki Togo
 • Director: Hajime Yashiro
 • Sound Organizer: Hiroyuki Togo
 • Assistant: Yumiko Kitamura
 • Programmers: Taisei Nomura, Masao Tomosawa, Masatoshi Uehara
 • Game Graphic Designers: Kenji Yokoyama, Atsuko Ito
 • Movie Designers: Hajime Yashiro, Atsuko Ito
 • Sound Data Analyzers: Masashi Watanabe, Shuichi Kobori, Toshiyuki Kakuta
 • Sound Programmers: Kazuki Muraoka, Kazunori Hideya
 • Composers (alphabetical order): Hiroyuki Togo, Maki Kirioka, Napalm, SPÔN, Shuichi Kobori, Toshiyuki Kakuta, U.S.G!, Yuji Kano
 • Lyricists (alphabetical order): Akira Uchibori, AQUILA‑EXTRA, Hiroyuki Togo, KIN‑K, TOSHI‑N, Kitsu Kid's O.T.B., Taja, Scotty D., 45 (JOINT‑ONE)
 • Vocalists & Rappers (alphabetical order): asuka, GWASHI, Haya-P, Sana, SPÔN, Taja, Takahiro Kubo (from DECAY)
 • Production Coordinators: GUHROOVY (A-TRIBE), Masayuki Takahashi ('Napalm')
 • Package Design / Software Manual: Takashi Kinbara
 • Special Thanks to
  • Kazunari Okido (KME), Sumiko Shindo (KME), Takaharu Ikeda (KME), Tsutomu Nara (VYBE MUSIC), Ayako Kuwahara (VYBE MUSIC), Yuichi Suzuki (Music Media Research), Kenji Suzuki, Mitsuyasu Kaneko, Tomotaka Takehara, beborn studio, PICK UP STUDIO, Hiroshi Tanabe, All arcade 'beatmania IIDX' staff
 • Debugging: RMC
 • Production: Konami Computer Entertainment Japan Inc.