Pop'n music portable credits

From RemyWiki
Jump to: navigation, search

pop'n music portable Production Staff

 • Executive Producer: Fumiaki Tanaka
 • Producer: Yoshihiko Ota
 • Director: Masaru Nakamura
 • Lead designer: shio, amamon.
 • Designer: aonisai, ackerman, NAGI
 • Sound Producer: Takayuki Ishikawa
 • Sound Director: Jun Wakita
 • Sound Editor: Daichi Watanabe
 • Sound Staff: Hidenori Kotera, Atsushi Kondo
 • Composers: ota2, Nekomata-Master, sampling masters MEGA
 • Package/Software Manual Design: Mai Kitazaea
 • Music Licensing Agreement: Yutaka Takeda, Yukako Hamaguchi, Ayako Miyahara
 • QA Tester: Akiko Utashiro, Hiroyuki Warita, Chihiro Yagi, Ryo Onitsuka, Mituo Shimada, Maki Mariaka
 • Marketing: Eiichi Yakayama, Yoshihide Ozaki, Yoshimine Kobayashi
 • Sales: Hisashi Yoshioka, Hideki Chosokabe, Maho Kawakami
 • Advertising: Rui Naito, Masashi Yamaki, Azusa Hiratsuka, Masayuki Sanada, Ryotua Nozaki
 • Public Relations: Hiromi Yoshioka

Development Staff

 • Development Manager: Sayako Yamada, Ayana Fujiwara
 • Director: Sadao Kobayashi
 • Planner: Hiroshi Takemoto
 • Graphic Designer: Moe Murayama
 • Designer: Junko Takagi, Hiroshi Takamoto, Shoko Moriyama, Hidekazu Suzuki, Isamu Someya, Atsumi Hosokawa
 • Lead Programmer: Toru Iwata
 • Programmer: Mitusyoshi Watanabe
 • Sound Director: Masanori Hikichi
 • Voice Actor: Waka Kobayashi, Nozomi Nishizaka, Hayako
 • Special Thanks to: Ryuta Tamura, Yuki Shibata, eimy, U1-ASAMi, Thomas M. Nagano, Rina Yugi, Hiroshi Banno, Saika Oga, Sayuri Sakashita, Shinichi Saito, Koji Tokota, Jun Nagashima, Takanori Ootaka, STUDIO4°C Co., Ltd., Tokyo Actor's Consumer's Cooperative Society, BEMANI PRODUCTION all staffs
 • Developed by: HUDSON SOFT Co., Ltd., Shade Inc.