Difference between revisions of "Beatmania IIDX 13 DistorteD OST Booklet Credits"

From RemyWiki
Jump to navigation Jump to search
Line 14: Line 14:
 
Printing Graphic Designers: Naoko Sudo, Michiyo Oshio<br>
 
Printing Graphic Designers: Naoko Sudo, Michiyo Oshio<br>
 
Special Thanks to:<br>
 
Special Thanks to:<br>
Fumimasa Sawa (LS MUSIC CORP CO.,Ltd.), Sachiko Hanai (Y&Co.Ltd.),<br>Kazuki Muraoka, Nobuhiko Matsufuki, Koji Igarashi, Kazuo Watanabe, Masayuki Hino,<br>[[Erika Mochizuki]], [[ERi]], Hideaki Shikama, Shuji Takahashi, Kazunari Okido,<br>Tomohiro Yagi, [[TOKYO SYUKUDO]], IMAGICA DC21, [[Kazuya Takahashi]] (IMAGICA DC21)<br>Saburo Masuda (IMAGICA DC21), [[Shinichiro Matsuda]] (IMAGICA DC21),<br>Yuko Murakami, [[tats]], [[pam]], Usagi:oh feat.serinorica, [[Dai.|Dai]], [[Kanako Watanabe|Kanako Hoshino]],<br>[[Kotomi Sugimura]], [[Noria Shiraishi|Noria]], [[Takuya Kobayashi|TaQuya Kobayashi]],<br>Mitsuhiro Masanobu, Tadanobu Otaki, Kota Jotaki, KENTA Hasegawa,<br>Toshio Yoshioka, Jun Nemoto, Naoya Kihara, Takashi Umeda,<br>Yoshinobu Morimoto, Rie Tominaga, Eichi Yokoyama, Kanako Maeda, Tomoko Okinaka
+
Fumimasa Sawa (LS MUSIC CORP CO.,Ltd.), Sachiko Hanai (Y&Co.Ltd.),<br>Kazuki Muraoka, Nobuhiko Matsufuki, Koji Igarashi, Kazuo Watanabe, Masayuki Hino,<br>[[Erika Mochizuki]], [[ERi]], Hideaki Shikama, Shuji Takahashi, Kazunari Okido,<br>Tomohiro Yagi, [[TOKYO SYUKUDO]], IMAGICA DC21, [[Kazuya Takahashi]] (IMAGICA DC21)<br>Saburo Masuda (IMAGICA DC21), [[Shinichiro Matsuda]] (IMAGICA DC21),<br>Yuko Murakami, [[tats]], [[Naoya Miyadai|pam]], Usagi:oh feat.serinorica, [[Dai.|Dai]], [[Kanako Watanabe|Kanako Hoshino]],<br>[[Kotomi Sugimura]], [[Noria Shiraishi|Noria]], [[Takuya Kobayashi|TaQuya Kobayashi]],<br>Mitsuhiro Masanobu, Tadanobu Otaki, Kota Jotaki, KENTA Hasegawa,<br>Toshio Yoshioka, Jun Nemoto, Naoya Kihara, Takashi Umeda,<br>Yoshinobu Morimoto, Rie Tominaga, Eichi Yokoyama, Kanako Maeda, Tomoko Okinaka
  
 
== beatmania IIDX 10th style (CS) GAME STAFF ==
 
== beatmania IIDX 10th style (CS) GAME STAFF ==

Revision as of 13:27, 16 January 2020

beatmania IIDX 13 DistorteD ORIGINAL SOUNDTRACK Booklet Credits

These credits are taken from the beatmania IIDX 13 DistorteD ORIGINAL SOUNDTRACK booklet.

beatmania IIDX 13 DistorteD (AC) GAME STAFF

Executive Producer: Katsunori Okita
Producer: Yoshihiko Ota
Director: Tadao Kageyama
Sound Designers: Takayuki Ishikawa, Tatsuya Shimizu, Yoshitaka Nishimura
Programmers: Takeshi Jonishi, Kenji Watanabe, Takamasa Tochigi
CG Designers: Yoshiaki Heshiki, Hotaru Matsuzaki, GOLI Matsumoto, Maya Takamura, Gyo Eguchi, Chihiro, eimy, shio, XTC
Mechanical Engineers: Hideki Kudo, Shuho Nishimura, Shigehito Mukasa
Hardware Engineer: Kazufumi Koike, Yasunari Aizawa, Yoriyoshi Matsushita
Manual Editors: Mika Sudo
Printing Graphic Designers: Naoko Sudo, Michiyo Oshio
Special Thanks to:
Fumimasa Sawa (LS MUSIC CORP CO.,Ltd.), Sachiko Hanai (Y&Co.Ltd.),
Kazuki Muraoka, Nobuhiko Matsufuki, Koji Igarashi, Kazuo Watanabe, Masayuki Hino,
Erika Mochizuki, ERi, Hideaki Shikama, Shuji Takahashi, Kazunari Okido,
Tomohiro Yagi, TOKYO SYUKUDO, IMAGICA DC21, Kazuya Takahashi (IMAGICA DC21)
Saburo Masuda (IMAGICA DC21), Shinichiro Matsuda (IMAGICA DC21),
Yuko Murakami, tats, pam, Usagi:oh feat.serinorica, Dai, Kanako Hoshino,
Kotomi Sugimura, Noria, TaQuya Kobayashi,
Mitsuhiro Masanobu, Tadanobu Otaki, Kota Jotaki, KENTA Hasegawa,
Toshio Yoshioka, Jun Nemoto, Naoya Kihara, Takashi Umeda,
Yoshinobu Morimoto, Rie Tominaga, Eichi Yokoyama, Kanako Maeda, Tomoko Okinaka

beatmania IIDX 10th style (CS) GAME STAFF

Supervising Producer: Michihiro Ishizuka
Executive Producer: Motoyuki Yoshioka
Senior Producer: Hirotaka Ishikawa
Producer: Shingo Mukaitoge
Director: Toshio Yoshioka
Sound Director: Toshiyuki Kakuta
Sound Programmer: Eiichi Kitsukawa
Sound Data Analyzers: Atsushi Kondo, Eiichi Kitsukawa, Toshiyuki Kakuta,
                                 Tomoyuki Uchida, Wu Kaihong (Konami Software Shanghai,Inc.),
                                 Xiang Xiaofeng (Konami Software Shanghai,Inc.),
                                 Gu Yiqing (Konami Software Shanghai,Inc.),
                                 Chen Jian (Konami Software Shanghai,Inc.)
Programmers: Toshio Yoshioka, Shogo Yoshida, Arata Hanashima
Music Clip Artists: Chiaki Suwama, pam, Ta-k (synesthesia)
Music Clip Coordinator: Kazuya Takahashi (IMAGICA DC21)
Package Designers: Yukihide Murakami, Toru Murakami
Special Thanks to:
Hideyuki Suzuki, Yoichi Hayashi (Konami Software Shanghai,Inc.), Shuji Takahashi,
Daisuke"DAIS"Miyachi (573Records), Tadahisa Kameda, Hiroyuki Sugioka,
Kazunari Okido, Jun Funahashi (Konami Digital Entertainment,Inc.), Yoko Sekiguchi,
Akira Uchibori (GUHROOVY), Yasuo Daikai, Tetsuya Matsui, Kentaro Nagayama,
Makoto Higashiyama

beatmania IIDX 11 IIDX RED (CS) GAME STAFF

Supervising Producer: Michihiro Ishizuka
Executive Producer: Motoyuki Yoshioka
Senior Producer: Hirotaka Ishikawa
Producer: Shingo Mukaitoge
Director: Toshio Yoshioka
Sound Director: Toshiyuki Kakuta
Sound Programmer: Eiichi Kitsukawa
Sound Data Analyzers: Atsushi Kondo, Toshiyuki Kakuta, Tomoyuki Uchida,
                                 Xiang Xiaofeng (Konami Software Shanghai,Inc.),
                                 Gu Yiqing (Konami Software Shanghai,Inc.),
                                 Hong Feng (Konami Software Shanghai,Inc.),
                                 Shen Zhenyu (Konami Software Shanghai,Inc.),
                                 Chen Jian (Konami Software Shanghai,Inc.)
                                 Wu Kaihong (Konami Software Shanghai,Inc.)
Programmers: Toshio Yoshioka, Shogo Yoshida, Hiroaki Takahashi, Arata Hanashima
Graphic Designers: Urara Yakushijin, Kenichiro Akimoto, Motoomi Imanishi, GOLI Matsumoto
Music Clip Artists: Hideki Yano, Testsuya Tochigi, Maya Takamura, ΤOЧKА, Maika Tanimura, Sion Sagiri, Ta-k (synesthesia), LIZ, A-T, HiWA, Takeru Nakabayashi
Music Clip Coordinator: Kazuya Takahashi (IMAGICA DC21)
Package Designers: Sakiko Aoki, Michiko Tokoro
Special Thanks to:
Hideyuki Suzuki, Yoichi Hayashi (Konami Software Shanghai,Inc.), Kazunari Okido,
Shuji Takahashi, Yoko Sekiguchi, Akira Uchibori (GUHROOVY), Noritada Matsukawa,
Takahiro Sakiyama, Hideki Tanaka, Norikazu Miura, Masaki Yoneyama,
Mike McHale and Karaoke Revolution team

CD STAFF

"beatnation Records" produced by Takayuki Ishikawa, Toshiyuki Kakuta, Tatsuya Shimizu, Yoshitaka Nishimura
Mastering Engineer: Kazushi Kyogoku (Hitokuchizaka Studio)
Illustrator: GOLI Matsumoto
Graphic Director: Yoshiaki Heshiki
Booklet Designer: Toshiyuki Yamashita (stereotype produkts co.,itd), Tamio Iwaya, Tsuyoshi Niisato
Art Director: Junko Koike
License Management: Kazunari Okido
Promotion: Hiroyuki Sugioka
Web Designer: Yasuo Fujii
Sales Promotion: Hideki Chosokabe (beatnation Records)
Label Management: Yuichi Hashimoto
Executive Producer: Kuniaki Kinoshita
A&R Director: Hiroshi Takeyasu (beatnation Records)
Special Thanks to:
Yoshihiko Ota, Naoki Maeda, Tadao Kageyama, Toshio Yoshioka, BEMANI Production "beatmania IIDX" Project Team

Konami Digital Entertainment 'BEMANI Production' & 'Computer & Video Games Company'
All Staffs, And All BEMANI Fans!