DanceDanceRevolution 2ndMIX OST Booklet Credits

From RemyWiki
Jump to: navigation, search

DanceDanceRevolution 2ndMIX ORIGINAL SOUNDTRACK presented by ダンスマニア Booklet Credits

These credits are taken from the booklet of the DanceDanceRevolution 2ndMIX ORIGINAL SOUNDTRACK album.

TOSHIBA-EMI STAFF

 • EXECUTIVE PRODUCER
  • Masaaki Saito
 • PRODUCER
  • Hiro Kadoma
  • Issey Nisawa (intercord japan)
 • DIRECTOR
  • Seki Sekimoto (intercord japan)
 • ART DIRECTION
  • Satoru Yonekawa
  • Kazunori Uemura
 • DESIGN
  • Shinya Sugiura (skeleton)
 • LICENSING MANAGER
  • Shigeki Yutani
 • LICENSING
  • Juri Sakuma (intercord japan)
 • SALE PROMOTION MANAGER
  • Toshiaki Tsuboi
 • SALE PROMOTION
  • Masashi Saito
 • PROMOTION MANAGER
  • Hideo Seko
 • PROMOTION
  • Ryuji Takeuchi
  • Dai Yoshitomi
  • Leo Takai
  • Hiroshi Sato
  • Susumu Nihei
  • Noriaki Tanaka
  • Koujun Yamazaki
  • Tatsuya Okamoto
  • Mamiko Hirama
  • Ai Yoshida
  • Yoshitaka Ichisugi
  • Nikki Takei
  • Naofumi Shimada
  • Maria (intercord japan)
  • Takayoshi Oshima

KONAMI STAFF

 • EXECUTIVE PRODUCER
  • Fumiaki Tanaka
  • Shigeru Fukutake
 • DIRECTOR
  • Kazuya Takahashi
 • CHIEF MUSIC PRODUCER
  • Hideaki Shikama
 • DESIGN PRODUCER
  • Takashi Nishimura
 • ART DIRECTOR
  • Kenji Fujinaka
 • LICENSING MANAGER
  • Kazunari Okido
 • PROMOTION MANAGER
  • Hiroshi Hanatani

SPECIAL THANKS

 • Mariko Shibori
 • Heidi Wellen-Merkel
 • Rasmus Muttscheller
 • Satoshi Nakamura
 • Junichi Nakai
 • Nico Spinosa
 • Takaharu Kobayashi
 • Kohiji Morita
 • Kae Banshow
 • "Steve-o" Oaklander
 • Toni Verona
 • Hideki Okada
 • Graeme Anderson
 • Bob Cunningham
 • Wayne Pina-Roozemond
 • Kyoko Moriya
 • Thomas Hoehne
 • Grant Bishop
 • Kan Kan
 • Masafumi Mori
 • Lothar Meinerzhagen
 • Giles Goodman
 • Shigeru Suzuki
 • Koji Okamoto
 • Masahiro Kawauchi
 • Yoshiko Yagi
 • Katsuyuki Nakamiya
 • Reo Nagumo
 • Kazu Tominaga
 • Naruhisa Shida
 • Yuichi Asami
 • Masaki Yamada
 • Hitoshi Makihara
 • Keiko Masubuchi
 • Yoshinori Mishina
 • Takashi Numazawa
 • Yoko Sekiguchi
 • Shinji Enomoto
 • Yasumi Takase