KEYBOARDMANIA Original Soundtracks Booklet Credits

From RemyWiki
Jump to navigation Jump to search

KEYBOARDMANIA Original Soundtracks Booklet Credits

These credits are taken from the booklet of the KEYBOARDMANIA Original Soundtracks album.

GAME STAFF

 • Executive Producer: Koji Okamoto
 • Producer: Seiji Higurashi
 • Director: Yoshitaka Yamama
 • Main Programmer: Takayuki Akita
 • Sound Programmer: Hiroshi Naraoka
 • System Programmer: Naoya Kihara
 • Sound Director: Yoichi Iwata, Hiroki Koga
 • CG Designer: Yuji Takahashi, Hideko Shigeta
 • Mechanical Engineers: Takashi Muto, Takeshi Yamazaki
 • Hard Engineers: MG-YORI, 640 M.O., Hidekazu Kato, KIKULYN, Masayuki Senami
 • Graphic Designer: BEDLAM Nori 170 lite
 • Industrial Designer: Masami Kouchi
 • Special Thanks: Nazo²Suzuki, Kazuhiro Yabe, GOLI

CD STAFF

 • Executive Producer: Akihiko Nagata
 • Producer: Shigeru Fukutake, Takaharu Ikeda
 • Director: Nazo²Suzuki
 • Art Direction: CITROEN Matsuda, Junko Koike
 • Design: Junko Koike
 • Visual Co-ordinate: Shigeru Sasaka (KING RECORDS)
 • Production Management: Shuji Takahashi, Mamiko Takeuchi
 • Recording Engineers: Tomotaka Kakehara, Makoto Kashima, Takehiko Naito, Masatoshi Sakimoto, Kimihiro Ikeda
 • Mastering Engineer: Seiji Kaneko (KING RECORDS)
 • Promotion: Takayuki Ogura, Kiyohito Waki, Mitsuyoshi Taguchi
 • Publishing: Kazunari Okido, Yukiko Nakagawa
 • KING RECORDS A&R: Yukihiko Yamaguchi
 • KING RECORDS Promotion: Yutaka Watanabe
 • Special Thanks: Masahiro Soma, Shigenori Iwase, Sumiko Shindo, Takayo Koda, Tomomi Urano, H.Iguchi, Hideki Matsutake(Friend ships)