Difference between revisions of "Beatmania IIDX 10th style CS credits"

From RemyWiki
Jump to navigation Jump to search
Line 19: Line 19:
 
* Programmers: Toshio Yoshioka, Shogo Yoshida, Arata Hanashima
 
* Programmers: Toshio Yoshioka, Shogo Yoshida, Arata Hanashima
 
* Graphic Designers: Urara Yakushijin (urara), [[Kenichiro Akimoto|kototoi]], Motoomi Imanishi (VJ IM)
 
* Graphic Designers: Urara Yakushijin (urara), [[Kenichiro Akimoto|kototoi]], Motoomi Imanishi (VJ IM)
* Music Clip Artists: [[Chiaki Suwama|諏訪間千晃]], [[pam]], [[Ryosuke Takeuchi|Ta‑k]] (synesthesia)
+
* Music Clip Artists: [[Chiaki Suwama|諏訪間千晃]], [[Naoya Miyadai|pam]], [[Ryosuke Takeuchi|Ta‑k]] (synesthesia)
 
* Music Clip Coordinator: [[Kazuya Takahashi]] (IMAGICA DC21)
 
* Music Clip Coordinator: [[Kazuya Takahashi]] (IMAGICA DC21)
 
* Package Designers: Yukihide Murakami, Toru Murakami
 
* Package Designers: Yukihide Murakami, Toru Murakami

Revision as of 13:27, 16 January 2020

beatmania IIDX 10th style CS Credits

ARCADE beatmania IIDX 10th style staff

beatmania IIDX 10th style AC credits

CONSUMER beatmania IIDX 10th style staff

 • Supervising Executive: Michihiro Ishizuka
 • Executive Producer: Motoyuki Yoshioka
 • Senior Producer: Hirotaka Ishikawa
 • Producer: Shingo Mukaitoge
 • Sound Producer: Hiroyuki Togo
 • Director: Toshio Yoshioka
 • Sound Director: Toshiyuki Kakuta
 • Sound Programmer: Eiichi Kitsukawa
 • Sound Data Analyzers: Atsushi Kondo, Eiichi Kitsukawa, Toshiyuki Kakuta, Tomoyuki Uchida, Wi Kaihong (Konami Software Shanghai Inc.), Xiang Xiaofeng (Konami Software Shanghai Inc.), Yiqing Gu (Konami Software Shanghai Inc.), Chen Jian (Konami Software Shanghai Inc.)
 • Composers & Arrangers: Toshiyuki Kakuta, Hiroyuki Togo, Naoyuki Sato, bermei.inazawa, DABO, DJ CHUCKY, Midihead
 • Lyric Writers: DABO, Tomoyuki Hatakeyama (Interface), Sana
 • Vocalist: Asami, Haruka Shimotsuki, Sana
 • Programmers: Toshio Yoshioka, Shogo Yoshida, Arata Hanashima
 • Graphic Designers: Urara Yakushijin (urara), kototoi, Motoomi Imanishi (VJ IM)
 • Music Clip Artists: 諏訪間千晃, pam, Ta‑k (synesthesia)
 • Music Clip Coordinator: Kazuya Takahashi (IMAGICA DC21)
 • Package Designers: Yukihide Murakami, Toru Murakami
 • Special Thanks To
  • Hideyuki Suzuki, Yoichi Hayashi (Konami Software Shanghai Inc.), Shuji Takahashi, Daisuke Miyachi ('DAIS' / 573Records), Tadahisa Kameda, Hiroyuki Sugioka, Kazunari Okido, Jun Funahashi (Konami Digital Entertainment Inc.), Yoko Sekiguchi, GUHROOVY, Yasuo Daikai, Tetsuya Matsui, Kentaro Nagayama, KONAMI Gamesoft Company 'CODED ARMS' staffs, Makoto Higashiyama, KONAMI Amusement Company 'beatmaniaIIDX' staffs, All beatmania IIDX players

© 1999-2005 KONAMI