Beatmania IIDX 19 Lincle OST Booklet Credits

From RemyWiki
Jump to: navigation, search

beatmania IIDX 19 Lincle ORIGINAL SOUNDTRACK Booklet Credits

These credits are taken from the beatmania IIDX 19 Lincle ORIGINAL SOUNDTRACK booklet.

BEMANI Production STAFF

Executive Producer: Yoshihiko Ota
Producer: Tadao Kageyama
Director: Kenji Watanabe
Sound Producer: Takayuki Ishikawa
Sound Director: Toshiyuki Kakuta
Sound Designers: Atsushi Kondo, Hidenori Kotera
Programmers: Hiroaki Takahashi, ban, Takahiro Endo
CG Designers: Yumi Miyashita, GOLI Matsumoto, Fukutomi WAVE, Gyo Eguchi, Yoshiaki Heshiki, NAGI, square_head
Mechanical Engineer: Takahiro Yoshino, Koichi Tomita
Hardware Engineer: Yokoyama Kazunori, Yoriyoshi Matsushita
Manual Editor: Koki Atobe, Mika Sudo
Printing Graphic Designer: Yosuke Suzuki, Michiyo Oshio
Industrial Designers: Makiko Otomi

CD STAFF

Director: Yasuhiro Takeda
Producer: Junichi Kamei
Mastering Engineer: Kazushi Kyogoku (Hitokuchizaka Studio)
Illustrator & Art Director: GOLI Matsumoto, Yoshiaki Heshiki
Graphic Design: Masae Sato (High Kick Entertainment)
Artwork Coordination: Hiroshi Banno, Tsuyoshi Kato (T&M Creative)
Promotion: Yoshihiro Mekawa, Atsuko Suzuki
Sales Promotion: Takashi Watanabe (SMD)
License Management: Tokako Nagahora
Label Assistant: Tomomi Iitaka
Label Producer: Koji Terada
Executive Producer: Fumiaki Tanaka

Special Thanks to:
Takuya Naito, Toshio Yoshioka, Masahiro Kiyomoto, Shota Katagiri
BEMANI Production "beatmania IIDX" Project Team
BEMANI Production "REFLEC BEAT" Project Team
BEMANI Production "jubeat" Project Team
Konami Digital Entertainment 'BEMANI Production' All Staffs, And All BEMANI Fans!