Beatmania IIDX 10th style OST Booklet Credits

From RemyWiki
Jump to: navigation, search

beatmania IIDX 10th style ORIGINAL SOUNDTRACK Booklet Credits

These credits are taken from the beatmania IIDX 10th style ORIGINAL SOUNDTRACK booklet.

GAME STAFF

Executive Producer: Fumiaki Tanaka
Producer: Yoshihiko Ota
Director: Tadao Kageyama
Sound staff: Takayuki Ishikawa, Tomoyuki Uchida, Takehiko Fujii
Programmers: Takeshi Tomioka, Takeshi Jonishi
CG Designers: Yoshiaki Heshiki, Gyo Eguchi, GOLI Matsumoto, Hotaru Komatsu, Eiri Mikoshiba
Mechanical Engineers: Tomoyuki Fumino, Hiroshi Hayasaka, Shigehito Mukasa
Hardware Engineers: Kazufumi Koike, Keisuke Nozaki, Noriyuki Kai, Yusuke Sasaki, Masahiro Okada
Manual Editors: Mika Sudo, Shotaro Maekawa
Printing Graphic Designers: Kyoko Shimada, Michiyo Oshio
Industrial Designers: Hiroyuki Muraki, Makiko Otomi
Special Thanks to: napalm, Kazuo Watanabe, Tatsuya Shimizu, Dai, Eiichi Yokoyama (KMJ), Hirotsugu Yoshida (KMJ), Kota Jotaki, Nobuhiro Onodera, Atsushi Fukuda, Naoya Kihara, Yoshinobu Morimoto, Keina Kanisawa, Naotaka Suzuki, Noriyo Chiba, Shuji Takahashi

CD STAFF

Sound Produced by: Takayuki Ishikawa
Mastering Engineer: Kazushi Kyogoku at Hitokuchizaka Studio
Illustrator: GOLI Matsumoto
Jacket Designer: Yoshiaki Heshiki
Booklet Designers: Ryosuke Tanimizu (grapache), Masataka Hattori (grapache)
Art Direction: Junko Koike
Licensing Management: Kazunari Okido
Promotion: Takayuki Ogura, Misako Yoshii, Atsushi Gaja
Web Design: Mamiko Takeuchi
Sales Promotion: Yukari Kondo (SMD)
Label management: Kazuki Aoki
Executive Producer: Akihiko Nagata
Producer: Hitomi Saito
Directed by: Ikua Ichikawa
Special Thanks to: Naoki Maeda, Kyoko Shimada, Kazufumi Koike, Eiichi Yokoyama (KMJ), Hirotsugu Yoshida (KMJ), Norihiro Kiso (aten limited), Keigo Mikami (MIT), Nakazawa Satoko (MELONEST), Megumi Hiraoka (Intercept), 'Konami Amusement Division' All Staffs, And All BEMANI Fans!