Beatmania IIDX 18 Resort Anthem OST Booklet Credits

From RemyWiki
Jump to: navigation, search

beatmania IIDX 18 Resort Anthem ORIGINAL SOUNDTRACK Booklet Credits

These credits are taken from the beatmania IIDX 18 Resort Anthem ORIGINAL SOUNDTRACK booklet.

BEMANI Production STAFF

Executive Producer: Yoshihiko Ota
Producer,Director: Tadao Kageyama
Sound Producer: Takayuki Ishikawa
Sound Designers: Atsushi Kondo, Hidenori Kotera, Takayuki Ishikawa, Toshiyuki Kakuta, Yoshitaka Nishimura, 96
Programmers: Kenji Watanabe, Hiroaki Takahashi, ban, Takeshi Jonishi
CG Designers: GOLI Matsumoto, Fukutomi WAVE, Gyo Eguchi, Yoshiaki Heshiki, NAGI, Yuki Shinpo, Yumi Miyashita
Mechanical Engineer: Koichi Tomita, Tomoya Yamaguchi
Hardware Engineer: Yoriyoshi Matsushita
Manual Editor: Mika Sudo
Printing Graphic Designer: Michiyo Oshio, Yosuke Suzuki
Industrial Designers: Makiko Otomi

CD STAFF

Director: Yasuhiro Takeda
Producer: Junichi Kamei
Mastering Engineer: Kazushi Kyogoku (Hitokuchizaka Studio)
Illustrator & Art Director: GOLI Matsumoto, Yoshiaki Heshiki
Graphic Design: Masae Sato(High Kick Entertainment)
Printing Coordination: Hiroshi Banno, Yukie Yamazaki
Promotion: Shunsaku Shimizu, Kenji Sato, Hiromi Yoshioka, Mayuko Suzuki
Sales Promotion: Hideki Chosokabe, Chika Uchihara
License Management: Tokako Nagahora
Label Assistant: Tomomi Iitaka
Label Producer: Tetsuya Osono
Executive Producer: Fumiaki Tanaka

Special Thanks to:
BEMANI Production "beatmania IIDX" Project Team
Konami Digital Entertainment 'BEMANI Production' All Staffs, And All BEMANI Fans!