Beatmania IIDX 14 GOLD OST Booklet Credits

From RemyWiki
Jump to: navigation, search

beatmania IIDX 14 GOLD ORIGINAL SOUNDTRACK Booklet Credits

These credits are taken from the beatmania IIDX 14 GOLD ORIGINAL SOUNDTRACK booklet.

beatmania IIDX 14 GOLD (AC) GAME STAFF

Executive Producer: Yoshihiko Ota
Producer: Tadao Kageyama
Sound Designers: Takayuki Ishikawa, Yoshitaka Nishimura, Toshiyuki Kakuta, Atsushi Kondo, Tatsuya Shimizu
Programmers: Takeshi Jonishi, Kenji Watanabe, Takamasa Tochigi
CG Designers: Yoshiaki Heshiki, Hotaru Matsuzaki, GOLI Matsumoto, Hotaru Matsuzaki, Maya Takamura,
                      Gyo Eguchi, Eiri Mikoshiba, Kanako Yonezawa, Kazuha Hayashi,
                      Kenichiro Akimoto, Mari, Tomoko Shiono, tQy, Yukiko Satake
Mechanical Engineers: Hideki Kudo, Shuho Nishimura, Tomoyuki Ishizu
Hardware Engineers: Yoriyoshi Matsushita, Takahiko Daijo, Yasunari Aizawa
Manual Editors: Mika Sudo
Printing Graphic Designers: Naoko Sudo, Takeshi Noguchi

beatmania IIDX 12 HAPPY SKY (CS) GAME STAFF

Supervising Executive: Fumiaki Tanaka
Executive Producer: Yoshihiko Ota
Producer: Shingo Mukaitoge
Director: Toshio Yoshioka
Sound Director: Takayuki Ishikawa, Toshiyuki Kakuta
Sound Programmer: Atsushi Kondo
Sound Data Analyzers: Tomoyuki Uchida, Takashi Yamazaki
Programmers: Hiroaki Takahashi, Shogo Yoshida
Package Designers: Sakiko Aoki

CD STAFF

Sound Producer: Yoshitaka Nishimura, Toshiyuki Kakuta
Sound Supervisor: Takayuki Ishikawa
Mastering Engineer: Kazushi Kyogoku (Hitokuchizaka Studio)
Illustrator: GOLI Matsumoto
Art Directon & Design: Yoshiaki Heshiki
Design: Miwa Inutsuka (creators union)
Art Work Co-ordination: Hiroshi Banno
License Management: Kazunari Okido
Product Management: Miwa Ueshita
Promotion: Eiichi Tsukagoshi, Maho Kawakami
Web Designer: Takeshi Miura
Sales Promotion: Hideki Chosokabe
Label Management: Kazuyoshi Naito
Executive Producer: Yojiro Kudo
A&R Director: Hiroshi Takeyasu
Special Thanks to:
Yoshihiko Ota, Naoki Maeda, Tadao Kageyama, Toshio Yoshioka,
BEMANI Production "beatmania IIDX" Project Team,
Yasuyuki Sakaino (music crew), Takeshi"3303"Saano (music crew),
Noritaka Maeda

Konami Digital Entertainment 'BEMANI Production' All Staffs
And All BEMANI Fans!