Pop'n music 11 OST POP'N PASSPORT Credits

From RemyWiki
Jump to: navigation, search

pop'n music 11 Original Soundtrack POP'N PASSPORT Credits

These credits are taken from the pop'n music 11 AC ♥ CS pop'n music 9 Original Soundtrack POP'N PASSPORT.

pop'n music11 AC Staffs

Executive Producer: Fumiaki Tanaka
Producer: Yoshihiko Ota
Director: Yukizumi Terao
Planner: pop'n music 11 Project team
Sound Directors: Seiya Murai, Jun Wakita, Osamu Migitera
CG Designers: Tomoko Shiono, Eiri Mikoshiba, Asami Karikara, Emiko Morohashi
Programmers: Masaru Nakamura, Ryuta Tamura, Kenji Kobayoshi
Sound Production: KONAMI Amusement Division. Sound staffs
Printing Graphic Designer: Hideko Shigeta
Manual Editor: Miko Sudo
Hardware Engineer: Noriyuki Kai
Mechanical Engineer: Shigehito Mukusa
Special Thanks to: Chihiro, Gyo Eguchi, あまも, Production I.G, Nazo² Suzuki, じぃしま, Miho Toyoda, Dolph Scott, GRACELAND, KONAMI ONLINE pop'n music staffs, KONAMI STUDIO pop'n music staffs, KONAMI Amusement Division. ALL staffs CS

CS pop'n music 9 Staffs

Executive Producer: Kuniaki Kinoshita
Chief Producer: Yasushi Kawasaki
Producer: Keiichi Hatakeyama
Director: Masaki Yoneyama
Sound Producers: Hideyuki Suzuki
Sound Director: Tatsuya Mizuno
Sound Data Analyzers: Eiichi Kitsukawa, Tatsuya Mizuno, Yoichi Hayashi
Sound Programmers: Eiichi Kitsukawa, Wataru Sasaki
Program Director: Kenichi Miyaji
Programmers: Atsushi Suwa, Horinori Ochi
Graphic Director: Aoi Tagami
Graphic Designers: Yumi Miyashita, Motoki Imanishi, Sakura Takizawa
Artist tie up coordinators: Yoichi Hayashi, Nazo² Suzuki (Konami Media Entertainment), Hideyuki Suzuki
Package Designer: Sakiko Tanaka
Special Thanks to: Production I.G, KONAMI CORPORATION, Konami Media Entertainment, KONAMI Amusement Division. pop'n music staffs

CD Staffs

Executive Producer: Akihiko Nagata
Produced & Directed: Nazo² Suzuki
Recording Engineers: Masatoshi Sakimoto, Tohru Oka
Mastering Engineer: Seiji Kaneko (KING RECORDS)
Art Direction & Design: Junko Koike
Production Management: Kazuki Aoki
Promotion: Takayuki Ogura, Misako Yoshii, Ayumi Itoh, Ko Kusakabe
Publishing: Kazunari Okido, Miwa Ueshita
SMD Sale Promotion: Osamu Abe, Yukari Kondo, Hiroko Shimoya
Special Thanks To: Mamiko Takeuchi, Takayo Koda, Tomomi Urano, Aki Shibata, Little Bach, ATOMZ, KING SEKIGUCHIDA St, pop'n music All Staff