Pop'n music 14 FEVER! OST Booklet Credits

From RemyWiki
Jump to navigation Jump to search

pop'n music 14 FEVER! Original Soundtrack Booklet Credits

These credits are taken from the pop'n music 14 FEVER! AC ♥ CS pop'n music 12 いろは & 13 カーニバル album booklet.

pop'n music 14 FEVER! AC Staff

pop'n music 12 いろは CS Staff

 • Supervising Executive: Michihiro Ishizuka
 • Executive Producer: Motoyuki Yoshioka
 • Senior Producer: Hirotaka Ishikawa
 • Producer: Shingo Mukaitoge
 • Directors: Masashi Takehiro, Kenichi Miyaji
 • Sound Producer: Hiroyuki Togo
 • Sound Director: Tatsuya Mizuno
 • Sound Programmers: Eiichi Kitsukawa, Atsushi Kondo
 • Sound Data Analyzers: Eiichi Kitsukawa, Tatsuya Mizuno, Atsushi Kondo, Tomoyuki Uchida, Ryouhei Fujieda(SAWANO), Wu Kaihong(Konami Software Shanghai,Inc.), Gu Yiqing(Konami Software Shanghai,Inc.), Hong Feng(Konami Software Shanghai,Inc.), Chen Jian(Konami Software Shanghai,Inc.)
 • Voice Actors: Scott Dolph, Akemi Koyama
 • Program Director: Kenichi Miyaji
 • Programmers: Hiromitsu Kanegae, Atsushi Suwa, Mao Chunhua(Konami Software Shanghai,Inc.)
 • Graphic Director: Aoi Tagami
 • Graphic Designers: Tamami Hara, Yumi Miyashita, Mamiko Maeda, Shizmon, Kazuha Hayashi, Motoko Imanishi, Cheng Lurong(Konami Software Shanghai,Inc.), Qiu Dandan(Konami Software Shanghai,Inc.)
 • Package Designer: Sakiko Tanaka
 • Manual Designer: Shizuko Yonedo
 • Chief Animator: Masae Nakayama
 • Animators: Noriyo Horiguchi, Toshiharu Kudo, Takeo Shuto
 • Production Manager: Morifumi Fujita(STUDIO4°C)
 • Animation Producer: Kunitoshi Yamada(STUDIO4°C)
 • Promotion: Jun Murai, Maho Kawakami, Kazutaka Yoshimura
 • Special Thanks to: Hideyuki Suzuki, Yoichi Hayashi(Konami Software Shanghai,Inc.), Bi Lei(Konami Software Shanghai,Inc.), Shuji Takahashi, Tetsuya Ohsono, Akira Uchibori(GUHROOVY), Hajime Nakagawa(sucre.), Hiroyuki Tsukamoto(Kanaloa Reef Products), Kazuki Tominaga, Koko Takahashi(SAWANO), Miki Tsugane(avex artist academy), Kaori Takahashi(avex artist academy), Saori Amano (SC Produce), Hajime Shukuya(Wonderful Street), Takashi Kanoo(g-stella), Akiko Utashiro (GSC-MC), Hirofumi Otsuka (GSC-MC), Osamu Fukushima, STUDIO4°C, Konami Software Shanghai,Inc., KONAMI AMUSEMENT COMPANY, BEMANI PRODUCTION, pop'n music staffs, ALL BEMANI series Staffs

pop'n music 13 カーニバル CS Staff

 • Executive Producer: Yoshihiko Ota
 • Directors: Kenichi Miyaji
 • Sound Producer: Naoki Maeda
 • Sound Directors: Seiya Murai, Jun Wakita, TOMOSUKE, jun
 • Sound Production: BEMANI Production Sound Staffs
 • Sound Programmer: Atsushi Kondo
 • Program Director: Kenichi Miyaji
 • Programmer: Hiromitsu Kanegae
 • Graphic Director: Aoi Tagami
 • Graphic Designers: Tamami Hara, Mamiko Maeda, Kazuha Hayashi
 • Package Designer: Mai Kitazawa
 • Manual Designer: Sakiki Tanaka
 • Promotion: Jun Mueai, Maho Kawakami
 • Special Thanks to: Shingo Mukaitoge, Tatsuya Mizuno, Eiichi Kitukawa, Miho Toyoda, U1 Asami, Nobuya Uchida, Satoko Natio, STUDIO4°C, Kodansha Shuukan Shounen Magazine, Toshiba EMI Kabushikigaisha, Konami Software Shangahai,Inc., Gensou Suikoden All Staffs, ARABIAN CRYSTAL ALL Staffs, BEMANI PRODUCTION All Staffs

CD STAFF

 • Executive Producer: Kuniaki Kinoshita
 • A&R Director: Hiroshi Takeyasu
 • Mastering Engineer: Kazushi Kyogoku(Hitokuchizaka Studio)
 • Jacket Illustrator: shio
 • Label Illustrator: shio, chihiro, Aoi Tagami
 • Art Direction & Design: Junko Koike
 • Label Management: Yuichi Hashimoto
 • Promotion: Hiroyuki Sugioka
 • Publishing: Kazunari Okido
 • Sales Promotion: Hideki Chosokabe
 • Special Thanks To: Yasuo Fujii, Miwa Ueshita, pop'n music All Staffs, And BEMANI Fans!