Pop'n music 10 OST Booklet Credits

From RemyWiki
Jump to: navigation, search

pop'n music 10 Original Soundtrack Booklet Credits

These credits are taken from the pop'n music 10 AC ♥ CS pop'n music 8 Original Soundtrack booklet.

pop'n music 10 AC Staffs

Executive Producer: Fumiaki Tanaka
Producer: Yoshihiko Ota
Director: Hajime Saito, Yukizumi Terao
Sound Directors: Jun Wakita, Seiya Murai
CG Designers: Tomoko Shiono, Eiri Mikoshiba, Asami Karikara
Programmers: Masaru Nakamura, Ryuta Tamura, Kenji Kobayoshi, Yohei Marufuji
Printing Graphic Designer: Hideko Shigeta
Manual Editor: Miko Sudo
Hardware Engineer: Noriyuki Kai
Mechanical Engineer: Shigehito Mukusa
Special Thanks to: Chihiro, Gyo Eguchi, Kentaro Hisai, GOLI Matsumoto, Kanako Yonezawa, amamo, Nazo² Suzuki, Jiishima, Miho Toyoda, KONAMI STUDIO EAST pop'n music staffs, KONAMI Amusement Division. ALL staffs

CS pop'n music 8 Staffs

Executive Corporate Officer: Kazumi Kitaue
Executive Producer: Kuniaki Kinoshita
Senior Producer: Yasushi Kawasaki
Producer: Keiichi Hatakeyama
Director: Masaki Yoneyama
Sound Producer: Hideyuki Suzuki
Sound Director: Yoichi Hayashi
Sound Data Analyzers: Eiichi Kitsukawa, Tatsuya Mizuno, Yoichi Hayashi
Programmer: Horinori Ochi, Xu Bin(KS Shanghai,Inc.)
Sound Programmer: Eiichi Kitsukawa
Graphic Designer: Aoi Tagami, Gu Xiao Feng(KS Shanghai,Inc.)
Artist tie up coordinators: Yoichi Hayashi, Nazo² Suzuki(Konami Music)
Package Designer: Sakiko Tanaka
Special Thanks to: Konami JPN, KS Shanghai,Inc., Amusement Production pop'n music Staffs

CD Staffs

Executive Producer: Akihiko Nagata
Produced & Directed: Nazo² Suzuki
Recording Engineers: Masatoshi Sakimoto, Tohru Oka
Mastering Engineer: Seiji Kaneko(KING RECORDS)
Art Direction: Junko Koike
Design: Ryosuke Tanimizu(grapache), Kazuto Ohno(AMS Agensy)
Assistant Director: Takeshi Yamagami
Production Management: Kazuki Aoki
Promotion: Takayuki Ogura, Mitsuyoshi Taguchi, Ayumi Itoh, Atsushi Gaja, Misako Yoshii
Publishing: Kazunari Okido, Miwa Ueshita
SMD Sales Promotion: Osamu Abe, Yukari Kondo, Hiroaki Sugawara, Hiroko Shimoya
Special Thanks To: Ikua Ichikawa, Tetsuya Osono, Sanae Shintani, Mamiko Takeuchi, Takayo Koda, Tomomi Urano, Aki Shibata, Takeshi Inomata, Little Bach, ATOMZ, KING SEKIGUCHIDAI St, Miho Toyoda, pop'n music All Staff