Beatmania IIDX credits

From RemyWiki
Jump to navigation Jump to search

beatmania IIDX credits

 • Producer: Koji Okamoto
 • Director: Yoshihito Kato
 • Planner: MiZKiNG
 • Sound director: Reo Nagumo
 • Assistant sound directors: Takayuki Ishikawa, Kiyotaka Sugimoto
 • Composers: m-flo, MONDAY MICHIRU, Where2, Keiichi Ueno, NITE SYSTEM, QUADRA, DJ Mazinger, DJ FX, Reo Nagumo, Hiroshi Takeyasu, Takehiko Fujii, Takayuki Ishikawa, Tomomi Ohta
 • Sound coordinator: O'Connell Ricky (KME)
 • Sound programmer: Youhei Shimizu
 • Sound data analyzer: Koga Hiroki
 • Programmer: Tadao Kageyama
 • Hardware engineers: Masayuki Senami, Yoshitaka Yamama, Shigeo Kasuya, Yoshiaki Sano, Terukazu Shimada
 • Mechanical engineers: Hachitaro Sato, Takeshi Yamazaki
 • CG Designer: MiZKiNG
 • Video editor: Gyo Eguchi
 • Industrial designer: Ryosuke Toriyama
 • Graphic designer: Noriyuki Yokoki
 • Vocalists & Rappers: miryam, Muhammad, Butcher "ONE LOVE", chappy, bombman, Linda Gish, Yurika Nagasawa, Asuka M
 • Guitarists: Hiroshi Miyauchi, Takumi Kikuya, Yoriyoshi Matsushita, Nazo2 Suzuki (KME), Tomonori Ikeda
 • Drummer: Kiyotaka Sugimoto
 • Mixing engineers: Kazuhiko Yanagisawa, Masaki Takamura (ONKIO HUAS), Masashi Hashimoto (Studio Sound DALI), Tatsuyuki Okawa (ETWAS MUSIC INC.)
 • Dancers: Hideyuki Omuro, Tatsuya Nishi, Miho Tanaka (Brown sugar), Rie Murai (Brown sugar), Megumi Miyao (Brown sugar)
 • Models: DJ KAI, Luke, Michiru, Staffs of BEMANI Div.
 • Special thanks to: Akihiro Noguchi (Tee Break Productions), Serina Watanabe, Masaji Asakawa (ARTIMAGE INC.), Tadanobu Furusho (ARTIMAGE INC.), Seiji Okamoto (Hello Goodbye), Hiromi Yutenji (Hello Goodbye), MORI^2, Hx2, Yoshinori Matsushita, Kazunari Okido(KME), Shinichi Osawa, Hisao Sawada, Nobutane Takeuchi, Benkyo Tamaoki
 • BEMANI
 • KONAMI
 • Thank you for playing!!