DanceDanceRevolution SuperNOVA2 credits

From RemyWiki
Jump to navigation Jump to search

DanceDanceRevolution SuperNOVA2 credits

Director: Yasumi Takase
Designer: yossi*, Sakura Takizawa, Shinchirou Hashimoto, Shingo Hikiami, Keiko Sato, Yuki Shinpo, Yoshiko Ichijo
Programmer: Hironori Ochi, Kazuyasu Kawamura, Kidai Suzuki, Takayuki Ito, Takashi Umeda, Kota Wakasa, Atsushi Suwa, Manabu Hazama, Norio Suzuki, Naohiro Yamamoto, Kozo Murotani, Takenobu Fujishima, Taquashi Nishibori
Sound Producer: Naoki Maeda
Sound Director: jun
Sound Staff: Stillwind Borenstein
Music Composer: Naoki Maeda, jun, Des-ROW, dj TAKA, dj yoshitaka, Sota Fujimori, Tatsh, TOMOSUKE, U1-ASAMi, wac, Hiroyoshi Kato, Keiichi Nabeshima, Yasuhiro Abe
Step Designer: TAG, Akira Goshima, Tomohiro Ota, Yukihiro Yamazaki, Kevin Mitchell, Shane Leonard, Brian Perez, Bryant Kongkachandra, JC Rodrigo
Hardware Engineer: Satoru Yoshida, Takahiko Daijo
Mechanical Engineer: Tomohisa Tanaka, Tomoyuki Ishizu
Product Designer: Naoko Sudo
Industrial Designer: Kensaku Yoshida
Technical Writer: Mike Sudo, Genshio Hanzawa
Special Thanks:
All other DanceDanceRevolution Teams
All BEMANI Staff
Takashi Inubushi, Toshiaki Nakagawa, Naoki Okada, Kenji Miyashita, Tadanobu Otaki, Noriyuki Torii, Kazunobu Uehara, Toru Seyama, Hideo Kimura, Kenichi Fukuhara, Akio Sakamoto, Yasuhiro Masuoka, Hajime Takahama, Tatsuya Nitta, Y.M. Harano, Hiroki Ishida, Yuei Uematsu, Yuchi Takamina, Eiichi Kitsukawa, Atsushi Kondo, kobo, Mutsuhiko Izumi, Hideaki Shikama, Scott Dolph, Yoko Sekiguchi, Jason Enos, Shuji Takahashi, Yutaka Takeda, Aoi Tagami, Tamami Hara, Yukito Kurita, Tomoko Shiano, KING OPAL, Shoichiro Hirata, noisycroak Co. Ltd., IMAGICA Imageworks, Inc., Kazuya Takahashi, Chika Ikegami, Hideaki Takahashi, Jinpei Okatome, otas, Naoya Mituhashi, Welz Animation Studios, Satoru Yoshizumi, Tomokazu Onishi, Munehiro Kasuya, Munehiro Kasuya, Chiho Kobayashi, Nirio Matsuda, Masahiko Yagi, Tomoko Morinaga, Maya Kanno, and "you"

Executive Producer: Yoshihiko Ota