Beatmania IIDX 14 GOLD credits

From RemyWiki
Jump to: navigation, search

beatmania IIDX 14 GOLD credits

Executive Producer: Yoshihiko Ota
Producer & Director: Tadao Kageyama
Sound Designers: Yoshitaka Nishimura, Takayuki Ishikawa, Toshiyuki Kakuta, Atsushi Kondo, Tatsuya Shimizu
Programmers: Takeshi Jonishi, Kenji Watanabe, Takamasa Tochigi
CG Designers: Yoshiaki Heshiki, Goli Matsumoto, Maya Takamura, Hotaru Matsuzaki, Gyo Eguchi, Sachi Yamada, Kanako Yonezawa, Kazuha Hayashi, Kenichiro Akimoto, mari, Tomoko Shiono, tQy, Yukiko Satake
New Songs Composers, Remixers & Arrangers: akiko, Akira Yamaoka, asaki, Osamu Migitera (D-crew), DAJI, DJ TECHNORCH, Yoshitaka Nishimura (DJ Yoshitaka), ELEKTEL, HΛL, John Robinson, Junko Karashima (jun), Jun Wakita, Kosuke Saito (kors k), Toshiyuki Kakuta (L.E.D.), LOVE+HATE, MAD Sequence*, Michiru Yamane, Mutsuhiko Izumi, Naoki Maeda, Naoyuki Sato,Osamu Kubota, Yuuki Kuromitsu (PINK PONG), Ray Parker Jr., Ryutaro Nakahara (Ryu☆), Arata Iiyoshi (S.S.D.FANTASICA), Sadahiro Nakano (SADA), Shoichiro Hirata, Sota Fujimori, Takayuki Ishikawa, Tatsuya Shimizu (Tatsh), Tatsuya Furukawa, Tetsuya Tamura, Tomosuke Funaki
Mechanical Engineers: Hideki Kudo, Shuho Nishimura, Tomoyuki Fumino
Hardware Engineers: Kazufumi Koike, Takahiko Daijo, Yasunari Aizawa, Yoriyoshi Matsushita
Manual Editor: Mika Sudo
Printing Graphic Designers: Naoko Sudo, Takeshi Noguchi
Gear Support: Roland Corporation
Sounds included in this recording are from the Percussive Adventures Sound Library, produced by: Christopher Page (for East West Communications, Inc.)
Special Thanks To:
Yoji Sato (Roland), Shinsuke Takami (Roland), Kazuhiro Kato (QUAKE HOLDINGS INC.), Akira Uchibori (GUHROOVY), Sachiko Hanai (Y&Co.Ltd.), Daisuke Matsuki (FAEC), Yasuyuki Sakaino (ENTA), Takeshi Sasao (ENTA), Tomoyuki Uchida, Kazuo Watanabe, Masayuki Hino, Takashi Yamazaki, ERi, Hiroshi Takeyasu (beatnation Records), Hideaki Shikama, Shuji Takahashi, Kazunari Okido, Kanako Hoshino, TOKYO SYOKUDO, IMAGICA Imageworks Inc., Kazuya Takahashi (IMAGICA Imageworks,Inc.), Chika Ikegami (IMAGICA Imageworks,Inc.), Shinichiro Matsuda (IMAGICA Imageworks,Inc.), MatsuTK (IMAGICA Imageworks Inc.), Yonosuke Yasuda (12d), ao.taka, tats (REDRAW X 2X), Akio Tatematsu (MEDIANET), Naoyuki Takashima (MEDIANET), Keisuke Sekii (MEDIANET), Yoshiaki Sano (MEDIANET), Hozo Arisawa (MEDIANET), faction bleu, Hiroyuki Ushida (MAHARAJA SALOON King&Queen), Kumiko Araki, HIROKO, AKIRA, Yuichi Tomoyose, Yukihiro Sato, Hirokazu Hanato, Chiaki Nakayama, Toshio Yoshioka, Hiroaki Takahashi, Naoya Kihara, Takashi Umeda, Yoshinobu Morimoto, Atsushi Fukuda, Yasuhide Yoshida, Maho Kawakami, Kono Masanori, MOCHY, tomo, Elebits project team, CURUCURULABO project team, Tomoko Morinaga, Maya Kanno