Difference between revisions of "Beatmania IIDX 13 DistorteD credits"

From RemyWiki
Jump to navigation Jump to search
Line 14: Line 14:
 
Industrial Designer: Makiko Otomi
 
Industrial Designer: Makiko Otomi
  
Special Thanks To: Fumimasa Sawa (LS MUSIC CORP CO.Ltd.), Sachiko Hanai (Y&Co.,Ltd.), Kazuki Muraoka, Nobuhiko Matsufuki, Koji Igarashi, Kazuo Watanabe, Masayuki Hino, [[Erika Mochizuki]], [[ERi]], Hideaki Shikama, Shuji Takahashi, Kazunari Okido, Tomohiro Yagi, [[TOKYO SYOKUDO]], [[Kazuya Takahashi]] (IMAGICA Imageworks), Saburo Masuda (IMAGICA Imageworks), [[Shinichiro Matsuda]] (IMAGICA Imageworks), Yuko Murakami, [[tats]], [[pam]], Usagi:oh feat.serinorica, [[Dai.|Dai]], [[Kanako Watanabe|Kanako Hoshino]], [[Kotomi Sugimura]], [[Noria Shiraishi|Noria]], [[Takuya Kobayashi|taQuya Kobayashi]], Mitsuhiro Masanobu, Tadanobu Otaki, Kota Jotaki, KENTA Hasegawa, Toshio Yoshioka, Jun Nemoto, Naoya Kihara, [[Takashi Umeda]], Yoshinobu Morimoto, Rie Tominaga, Eichi Yokoyama, Kanako Maeda, Tomoko Okinaka
+
Special Thanks To: Fumimasa Sawa (LS MUSIC CORP CO.Ltd.), Sachiko Hanai (Y&Co.,Ltd.), Kazuki Muraoka, Nobuhiko Matsufuki, Koji Igarashi, Kazuo Watanabe, Masayuki Hino, [[Erika Mochizuki]], [[ERi]], Hideaki Shikama, Shuji Takahashi, Kazunari Okido, Tomohiro Yagi, [[TOKYO SYOKUDO]], [[Kazuya Takahashi]] (IMAGICA Imageworks), Saburo Masuda (IMAGICA Imageworks), [[Shinichiro Matsuda]] (IMAGICA Imageworks), Yuko Murakami, [[tats]], [[Naoya Miyadai|pam]], Usagi:oh feat.serinorica, [[Dai.|Dai]], [[Kanako Watanabe|Kanako Hoshino]], [[Kotomi Sugimura]], [[Noria Shiraishi|Noria]], [[Takuya Kobayashi|taQuya Kobayashi]], Mitsuhiro Masanobu, Tadanobu Otaki, Kota Jotaki, KENTA Hasegawa, Toshio Yoshioka, Jun Nemoto, Naoya Kihara, [[Takashi Umeda]], Yoshinobu Morimoto, Rie Tominaga, Eichi Yokoyama, Kanako Maeda, Tomoko Okinaka
  
 
©2006 KONAMI<br>
 
©2006 KONAMI<br>

Revision as of 13:25, 16 January 2020

Names in bold were added to the arcade staff in the beatmania IIDX 13 DistorteD CS credits. IMAGICA DC21 was also changed to the company new name, IMAGICA Imageworks.

Executive Producer: Katsunori Okita
Producer: Yoshihiko Ota
Director: Tadao Kageyama
Sound Designers: Tatsuya Shimizu, Yoshitaka Nishimura, Takayuki Ishikawa
Programmers: Takeshi Jonishi, Kenji Watanabe, Takamasa Tochigi
CG Designers: Yoshiaki Heshiki, GOLI Matsumoto, Maya Takamura, Gyo Eguchi, Hotaru Matsuzaki, Chihiro, eimy, shio, XTC
New Songs Composers, Remixers, & Arrangers: Akira Yamaoka, DJ Yoshitaka, D-crew, ELEKTEL, Hideyuki Ono, Hiroki Wada (h-wonder), jun, Jun Wakita, kors k, K‑MASERA, K.Ueno, L.E.D., mh sequence, Mitsuto Suzuki, NAOKI NAEDA, Ryu☆, S.S.D.FANTASICA, SADA, Seiya Murai, Shoichiro Hirata, SLAKE, Sota Fujimori, Takayuki Ishikawa, Tatsh, Tatsuya Furukawa, Tetsuya Tamura, teranoid & MC Natsack, Tomosuke Funaki, Tomoyuki Uchida
Mechanical Engineers: Hideki Kudo, Shuho Nishimura, Shigehito Mukasa
Hardware Engineer: Kazufumi Koike, Yasunari Aizawa, Yoriyoshi Matsushita
Manual Editors: Motohide Shibano, Mika Sudo
Printing Graphic Designers: Naoko Sudo, Michiyo Oshio
Industrial Designer: Makiko Otomi

Special Thanks To: Fumimasa Sawa (LS MUSIC CORP CO.Ltd.), Sachiko Hanai (Y&Co.,Ltd.), Kazuki Muraoka, Nobuhiko Matsufuki, Koji Igarashi, Kazuo Watanabe, Masayuki Hino, Erika Mochizuki, ERi, Hideaki Shikama, Shuji Takahashi, Kazunari Okido, Tomohiro Yagi, TOKYO SYOKUDO, Kazuya Takahashi (IMAGICA Imageworks), Saburo Masuda (IMAGICA Imageworks), Shinichiro Matsuda (IMAGICA Imageworks), Yuko Murakami, tats, pam, Usagi:oh feat.serinorica, Dai, Kanako Hoshino, Kotomi Sugimura, Noria, taQuya Kobayashi, Mitsuhiro Masanobu, Tadanobu Otaki, Kota Jotaki, KENTA Hasegawa, Toshio Yoshioka, Jun Nemoto, Naoya Kihara, Takashi Umeda, Yoshinobu Morimoto, Rie Tominaga, Eichi Yokoyama, Kanako Maeda, Tomoko Okinaka

©2006 KONAMI
THANK YOU FOR PLAYING!!